Víko z Elektronu k dostání od 5 června 2016 povrchová kvalita se muže lišit.
Elektronové Víko